Wat is counselling

 

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Ik ondersteun en begeleid je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanning of een ontevreden gevoel.

Persoonlijke counselling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en je klachten te verminderen. Je gaat samen met mij op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Ik ondersteun je optimaal om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Wanneer counselling

Ook al zijn de klachten bij iedereen anders, de boodschap is helder: er is even een pas op de plaats nodig en aandacht voor jou en je ongewenste situatie. Counselling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of de relatie. Ook persoonlijke eigenschappen kunnen ervoor zorgen dat je niet lekker in je vel zit. Het remt je om te komen tot wat je graag wilt doen of wilt zijn.

Herken jij jezelf in een van de volgende situaties? Dan kan counselling voor jou uitkomst bieden.

 • stress, overspannenheid en (dreigende) burnout

 • moeite met het aanvoelen en aangeven van je persoonlijke grenzen

 • ongewenste emoties, gedachten en gedrag (geïrriteerd, bezorgd, onzeker, boos, schuldgevoel, angstig, eenzaam, somber)

 • piekeren

 • chronische vermoeidheid

 • hoogsensitiviteit

 • problemen op het werk

 • problemen in de onderwijssituatie (leerlingen en onderwijzend personeel)

 • communicatieproblemen en conflicten

 • rouw en verlies (van dierbaren of werk)

 • slaapproblemen en concentratieverlies

 • klachten van depressieve aard

 • vage lichamelijke klachten

 • hyperventilatie

 • richting geven aan je leven; levens- en loopbaanvragen

 • zelfverzekerd en goed voorbereid een toekomstige situatie tegemoet treden (presentatie, sollicitatiegesprek, examen, podiumoptreden)

Werkwijze van counselling

In de gesprekken stimuleer ik je zelf aan te geven hoe je je situatie beleeft en waar je naar toe wilt. Ik werk niet volgens een ‘standaardlijstje’, maar houd rekening met je eigen gevoelens, wensen en ervaringen. In gesprekken en met behulp van oefeningen, begeleid ik je bij het verhelderen van jouw functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving.

Mindfulness en NLP

Binnen het counsellingtraject werk ik met oefeningen vanuit Mindfulness en NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Deze psychologische technieken zijn praktisch toepasbaar. Je leert meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, gedachten, gedrag en emoties. 

Locatie gesprekken

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte, maar ik kan je ook thuis, op je werk of op een andere gewenste locatie bezoeken.

Vertrouwelijkheid

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counsellingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Kwaliteit van counselling

Ik ben als registercounsellor aangesloten bij:

 • Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) . Registratienummer 117122
  De gestelde kwaliteitseisen, toelatingsregistratie en permanente bijscholing waarborgen de kwaliteit. De gedragscode en het tucht- en klachtenreglement zijn in te zien op de website van de ABvC of zijn op verzoek te verstrekken.

 • Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg; geschilleninstantie. (link naar SCAG folder) Indien je een klacht hebt kun je de volgende procedure volgen: link naar klachtenprocedure. Registratienummer 15940.

 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) . Licentienummer 171057R

Op de counsellingovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren van toepassing. Je kan de Algemene Voorwaarden op de website van de ABvC inzien of op verzoek een exemplaar ontvangen.

Naast register counsellor ben ik NLP Master Coach Practitioner, internationaal gecertificeerd met erkenning van de NVNLP.

Duur, kosten en vergoeding

De duur en de kosten van het counsellingtraject zijn sterk afhankelijk van je hulpvraag. Je hebt gemiddeld tussen de vijf en acht sessies nodig van één tot anderhalf uur, eens per twee/drie weken. Soms is één sessie voldoende. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol. Ik plan ruim de tijd voor een sessie zodat er altijd een mogelijkheid is voor uitloop. 

De kosten worden berekend op basis van een uurtarief, deze is € 69,-. Je ontvangt hiervan een factuur.

De meeste zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van counselling. In je polisvoorwaarden kun je vinden in hoeverre dit ook voor jou geldt. Counselling valt onder de alternatieve geneeswijze en kost je geen eigen risico. Op de site Zorgwijzer.nl staat een overzicht van zorgverzekeraars die counselling vergoeden. Ik sta geregistreerd bij de ABvC en RBCZ

Ook je werkgever kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten, zoals het Persoonlijk Ontwikkelingsbudget. 

Ik nodig je van harte uit om elkaar te leren kennen. Dit kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Je kunt me bereiken op 0598-854489 of via info@hilmadekens.nl.  

Terug naar Welkom-pagina: klik hier.