Wat is NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren, een naam die de belangrijkste componenten weergeeft van de menselijke ervaring: neurologie (werking van de hersenen en zenuwstelsel), de invloed van taal en communicatie (lingua) en de vaste kaders, de “programma’s” die bepalen hoe we reageren op situaties in ons dagelijks leven. Onze mechanismen.

Hoe werkt NLP coaching

NLP is een set van psychologische technieken en is praktisch toepasbaar in jouw leven. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen reactiemechanismen ontwikkeld door ervaringen uit het verleden. Deze ingesleten patronen van denken, voelen en handelen kunnen je belemmeren, in je privé-omgeving en op je werk. Ik gebruik NLP binnen het counsellingtraject om deze onbewuste negatieve reacties positief te veranderen. Tijdens de sessies praat je niet allen ‘over’ het probleem. Je gaat vooral doen en ervaren. Dé succesfactor voor verandering. NLP is een doelgericht en oplossingsgerichte benadering. 

Wanneer NLP coaching

Als je regelmatig vastloopt in bepaalde situaties op je werk, op school of thuis zul je hierin een patroon herkennen. Je weet alleen niet hóe het is ontstaan en wát je moet doen om dit te veranderen. De hulpbronnen die nodig zijn om jouw gewenste doel te bereiken zitten al in je. Met mijn ondersteuning en begeleiding open je de deur naar jouw ongebruikte mogelijkheden. De aanpak past bij jou, is praktisch en daardoor eenvoudig in te zetten. In de toekomst kun je ongewenste situaties dan beter hanteren.

NLP coaching is effectief bij:

 • stress, overspannenheid en (dreigende) burnout

 • conflicten en communicatieproblemen

 • motivatieproblemen

 • piekeren

 • ongewenste gevoelens, emoties en gedrag (geïrriteerd, gespannen, bezorgd, onzeker, verdrietig, angstig, somber, eenzaam)

 • overvallen worden door een terugkerende onbestemd gevoel, emotie of weerstand

 • moeite met het aanvoelen en aangeven van je persoonlijke grenzen

 • innerlijke conflicten (dilemma’s)

 • hoogsensitiviteit

 • ongewenste gewoontes (roken, dwangmatig eten, impulsief koopgedrag)

 • richting geven aan je leven; levens- en loopbaanvragen

 • zoekende naar of het ontdekken van je talenten, vaardigheden, valkuilen, waarden, identiteit of zingeving

 • zelfverzekerd en goed voorbereid een toekomstige situatie tegemoet treden (presentatie, sollicitatiegesprek, examen, podiumoptreden)

 • vanuit breder perspectief leren kijken naar jezelf en omgeving

 • ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen bij stokkende denkpatronen en processen (persoonlijk innerlijke processen, werkbijeenkomsten, ontwikkelen en realiseren van ideeën en gewenste doelen – bedrijfsmatig én persoonlijk)

Locatie gesprekken

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte, maar ik kan je ook thuis, op je werk of op een andere gewenste locatie bezoeken.

Vertrouwelijkheid

Het counsellingtraject waarbinnen NLP coaching wordt gebruikt is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het traject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Kwaliteit van NLP coaching

Naast registercounsellor ben ik NLP Master Coach Practitioner, internationaal gecertificeerd met erkenning van de NVNLP. Ik zet de NLP technieken in binnen het counsellingstraject.

Ik ben als register counsellor aangesloten bij:

 • Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) . Registratienummer 117122
  De gestelde kwaliteitseisen, toelatingsregistratie en permanente bijscholing waarborgen de kwaliteit. De gedragscode en het tucht- en klachtenreglement zijn in te zien op de website van de ABvC of zijn op verzoek te verstrekken.

 • Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg; geschilleninstantie. (link naar SCAG folder) Indien u een klacht heeft kunt u de volgende procedure volgen: link naar klachtenprocedure. Registratienummer 15940.

 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) . Licentienummer 171057R

Op de counsellingovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren van toepassing. Je kan de Algemene Voorwaarden op de website van de ABvC inzien of op verzoek een exemplaar ontvangen.

Duur, kosten en vergoeding

De duur en de kosten van het counsellingtraject zijn sterk afhankelijk van je hulpvraag. Je hebt gemiddeld tussen de vijf en acht gesprekken nodig van één tot anderhalf uur. Soms is één sessie voldoende. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

De kosten worden berekend op basis van een uurtarief, deze is € 69,-. Je ontvangt hiervan een factuur.

De meeste zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van counselling. In je polisvoorwaarden kun je vinden in hoeverre dit ook voor jou geldt. Counselling valt onder de alternatieve geneeswijze en kost je geen eigen risico. Op de site Zorgwijzer.nl staat een overzicht van zorgverzekeraars die counselling vergoeden. Ik sta geregistreerd bij de ABvC en RBCZ

Ook je werkgever kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. 

Ik nodig je van harte uit om elkaar te leren kennen. Dit kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Je kunt me bereiken op 0598-854489 of via info@hilmadekens.nl.