Wat is bedrijfscounselling

Bedrijfscounselling is een vorm van individuele psychosociale begeleiding en bevordert op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de medewerker.

Ik ondersteun en begeleid werknemers bij situaties in het werk die zij ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend vinden. Ik help medewerkers om de omstandigheden waarmee zij zitten inzichtelijk te maken en leer hen beter omgaan met de bestaande problemen. Het gaat er in de begeleiding om de mogelijkheden en talenten die de medewerker zelf al bezit aan te spreken en te benutten.

Wanneer bedrijfscounselling

Counselling is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer, maar ook in de privé - situatie liggen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is dan essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Preventie is daarom een belangrijke toepassingsgebied van counselling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief counsellingtraject.

Je kunt bedrijfscounselling ondermeer inzetten bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties:

 • stress, overspannenheid en burnout

 • verzuimpreventie en reïntegratie

 • motivatieproblemen

 • problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden

 • aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen

 • verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie

 • problemen uit de privé-sfeer die van invloed zijn op het werk

 • loopbaanbegeleiding

Mindfulness en NLP

Binnen het counsellingtraject werk ik met oefeningen vanuit Mindfulness en NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Deze psychologische technieken zijn praktisch toepasbaar. Je leert meer bewust te leven en anders om te gaan met stress, gedachten, gedrag en emoties. 

Werkwijze van bedrijfscounselling

In gesprekken en met behulp van oefeningen, bespreekt en onderzoekt de medewerker zijn/haar ongewenste situatie met mij. In het counsellingtraject onderscheid ik de volgende fasen:

 • het creëren van een goede relatie tussen de medewerker en mij en het vaststellen van de hulpvraag

 • het proces in gang zetten om de medewerker zelf inzicht te laten krijgen in zijn functioneren en zijn mogelijkheden

 • het stimuleren en motiveren tot het maken van stappen

 • het verankeren van het bereikte resultaat en inzichten en het stimuleren van verdere groei en ontwikkeling van de medewerker

 • het concreet toepassen van de inzichten in het dagelijks leven en werk van de medewerker

Locatie gesprekken

De gesprekken vinden desgewenst plaats in mijn praktijkruimte, op het werk of op een andere locatie.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. Ik ben gebonden aan een ethische code die mij verplicht het besprokene onder mijn beroepsgeheim te houden, ook wanneer het counsellingtraject betaald wordt door een derde partij, zoals een werkgever, een reïntegratiebedrijf of een arbodienst.

Kwaliteit van counselling

Ik ben als registercounsellor aangesloten bij:

 • Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) . Registratienummer 117122
  De gestelde kwaliteitseisen, toelatingsregistratie en permanente bijscholing waarborgen de kwaliteit. De gedragscode en het tucht- en klachtenreglement zijn in te zien op de website van de ABvC of zijn op verzoek te verstrekken.

 • Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg; geschilleninstantie. (link naar SCAG folder) Indien je een klacht hebt kun je de volgende procedure volgen: link naar klachtenprocedure. Registratienummer 15940.

 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) . Licentienummer 171057R

Op de counsellingovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren van toepassing. Je kan de Algemene Voorwaarden op de website van de ABvC inzien of op verzoek een exemplaar ontvangen.

Naast register counsellor ben ik NLP Master Coach Practitioner, internationaal gecertificeerd met erkenning van de NVNLP.

Duur en kosten

De duur en kosten van het counsellingtraject zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag van de medewerker. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook de eigen betrokkenheid en inzet van de medewerker spelen hierbij een rol. Gemiddeld zijn tussen de vijf en acht gesprekken van circa één tot anderhalf uur nodig, ééns per twee/drie weken. Soms is één sessie voldoende. Ik plan ruim de tijd voor een sessie zodat er altijd een mogelijkheid is voor uitloop. Ik kan vooraf een offerte voor je opstellen.

Kosten ter preventie van ziekteverzuim kunnen gedekt zijn door de arbodienst. Dit is echter geheel afhankelijk van de afspraken die jij als werkgever met je arbodienst hebt gemaakt. Gaat het om functieverbetering, dan kan het Persoonlijk Ontwikkelingsbudget worden aangesproken.

De meeste zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van counselling. In de polisvoorwaarden van de medewerker kan hij/zij vinden in hoeverre dit ook voor hem/haar geldt. Counselling valt onder de alternatieve geneeswijze en kost de medewerker geen eigen risico. Op de site Zorgwijzer.nl staat een overzicht van zorgverzekeraars die counselling vergoeden. Ik sta geregistreerd bij de ABvC en RBCZ

Preventief counselling levert de volgende voordelen op:

 • Het bespaart hoge ziektekosten door uitval

 • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de medewerker(s)

 • Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf

 • Het verbetert de dienstverlening

 • Het creëert een prettige werksfeer

Ik nodig je van harte uit voor een gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek. Je kunt mij bereiken op 0598-854489 of via info@hilmadekens.nl.

Terug naar Welkom-pagina: klik hier.