Opkomen voor jezelf

Goede zelfzorg

Je geeft een bloem water vóórdat hij slap hangt. Je zorgt voor een buffer. Dit geldt ook voor jou als mens. Goede zelfzorg is belangrijk, zorg dat je een energiebuffer opbouwt door voldoende rust te nemen en dingen te doen waarvan je blij wordt en energie krijgt. Deze energieboost neem je mee naar stressvolle situaties waar je minder invloed op hebt, en die daardoor beter te hanteren zijn.

Tips & Tricks voor goede zelfzorg:

Wees gezond egocentrisch

Voor jezelf kiezen is een vorm van gezond egocentrisch zijn. Laat de gedachte dat je egoïstisch bent dus snel varen als je een boek leest in het zonnetje, terwijl het in huis een rommeltje is of de administratie nog moet worden gedaan. Blijft het toch moeilijk voor je om dat boek te lezen, terwijl het onkruid weelderig bloeit. Of omdat er nog heel veel klusjes op je staan te wachten. Vraag je dan af: ‘Moet – ik – dit – nu – doen?’ Stel jezelf die vraag 5 keer, met elke keer nadruk op een ander woord van deze zin. Merk hoe je er met een ander perspectief naar gaat kijken en effectievere keuzes maakt.

MOET – Van wie moet het? Leg ik mij dit zelf op of vraagt iemand mij dit?
IK – Kan iemand anders het doen?
DIT – Kan ik beter iets anders doen wat meer urgent is?
NU – Kan ik het ook uitstellen tot morgen?
DOEN – Ik ga het toch doen.

En al je het gevoel hebt ook op je vrije dag iets nuttigs te moeten doen; geef een andere betekenis aan het woord ‘nuttig’. Als je door een dagje bankhangen en series kijken weer bent opgeladen, dan is dat voor jou erg nuttig!

Vermijd aarzeltaal

Vermijd aarzeltaal bij ‘nee’ zeggen – ‘Nou, op zich is dat misschien voor nu een beetje onhandig, ik kijk even, uhm...’ – Aarzeltaal verzacht je ‘nee’ niet. Die maakt je boodschap alleen maar minder helder. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat niet, ‘Ik heb geen tijd op dit moment’ of ‘Helaas, ik heb andere plannen’. Wees eerlijk en direct. Formuleer eventueel van tevoren wat je precies wilt zeggen.

Zeg dat je er later op terugkomt bij een dilemma

Een dilemma veronderstelt een tweestrijd. Je moet een keuze maken. Kies je voor je werkelijke zelf, omdat je moe bent. Of kies je voor je ‘ideale’ zelf, omdat jij je verantwoordelijk voelt. Vaar je op je interne kompas of op je externe kompas. Maar welke keuze je ook maakt, het zal niet altijd een gewenst en tevreden gevoel geven. Wanneer jij je voor de geplande vergadering afmeldt omdat je moe bent, zal jij je misschien schuldig voelen. En ben je bang wat de anderen daarvan zullen zeggen. Als je kiest voor je verantwoordelijkheid, en je gaat toch, ben je aan het eind van de week niet te genieten en tot niets meer in staat. Je partner, gezin of nabije omgeving krijgt de wind van voren. En daarnaast baal je van jezelf omdat jij het toch weer zover hebt laten komen.

Als je onrust ervaart en het wringt, welke keuze je ook maakt – vanuit je werkelijke of ‘ideale’ zelf – neem dan even afstand en las een denkpauze in. Zeg niet direct ‘Ik ga dit wel of juist niet doen’. Maar zeg dat je er later op terugkomt.

Kies voor een compromis

Daarnaast hoef je niet altijd een keuze te maken voor het een of het ander. Er is ook nog een derde weg, een compromis. Bijvoorbeeld: je wordt gevraagd een bestuursfunctie te vervullen. Je plichtsbesef komt om de hoek kijken, maar je hebt het te druk. Kijk dan naar andere mogelijkheden waarin jij niet overbelast raakt en toch je plichtsbesef toont. Er zijn wellicht allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Of sluit je aan bij de feestcommissie die minder vaak vergadert.

Houd de communicatie bij jezelf

Wat wil jij? Wat vind jij? Wat voel jij? Zolang je de communicatie bij jezelf houdt, is het eenvoudiger om assertief te zijn. Zeg: ‘Ik word onzeker als je zo op mijn vingers kijkt terwijl ik werk’ - in plaats van - ‘Wil je niet zo op mijn vingers kijken?’. Of ‘Ik word er verdrietig van als je zo tegen me schreeuwt’ - in plaats van - ‘Schreeuw niet zo tegen me’. Communiceer niet met verwijten, dan kan de ander in de tegenaanval gaan of zich van je afkeren, en raak je nog meer van elkaar verwijderd. Zoek de verbinding vanuit je kwetsbaarheid.

Ga achterover leunen

Wanneer je een proactieve houding hebt ben je geneigd om als eerste op te springen als er een taak moet worden volbracht. Door af te wachten en letterlijk in je stoel achterover te leunen, met je armen over elkaar, zul je merken dat er iemand anders opstaat en de taak op zich neemt. Er zijn mensen die graag willen, maar meer een bescheiden houding aannemen en zich niet willen opdringen.

Verplaats je in de week wanneer de activiteit plaatsvindt

Vraagt iemand jou om hulp of word je uitgenodigd, ‘verplaats’ je dan in de week wanneer die activiteit of afspraak plaatsvindt. Sta hier bij stil en ervaar hoe deze week er voor jou uitziet en beslis dan of je het doet. Want het gevoel (rust of stress) wat aanwezig is op het moment van het verzoek, is vaak leidend voor je keuze. Achteraf kun je daardoor spijt krijgen. Wanneer je in een relaxte week de vraag krijgt of je over twee weken in het weekend een bardienst wil draaien, dan ben je geneigd om ‘ja’ te zeggen. Sta daarom eerst stil stil hoe het weekend van de bardienst er voor jou uitziet. Is deze al behoorlijk vol gepland, dan zal je op dat moment waarschijnlijk te veel druk ervaren. En kun je nu beter ‘nee’ zeggen. Krijg je de vraag of je de bardienst wil draaien op een moment dat je een stressvolle dag hebt, maar vindt de bardienst plaats in een rustig weekend, dan ben je geneigd om ‘nee’ te antwoorden.

Wanneer durfde je wel ‘nee’ te zeggen → hulp van de krachtpatser in jou

Ga terug naar een situatie in jouw leven toen jij je krachtig en zelfverzekerd voelde en communiceerde dat je iets niet wilde doen, of juist wel. Of stel je dit eens voor als je geen geschikt voorbeeld kunt vinden.

Wat precies maakte dat jij krachtig en zelfverzekerd was;

  1. Hoe was je lichamelijke houding en mimiek? Laat de houding en mimiek zien die kracht uitstraalt. Bijvoorbeeld met beide benen op de grond, rug recht en hoofd geheven. Wees je bewust van je lichamelijke houding en mimiek.

  2. Hoe was de toon van je stem? Laat dit krachtige stemgeluid horen.

  3. Waar in je lijf zit jouw kracht? Als dit bijvoorbeeld in je buik zit, maak dit gevoel dan sterker en intenser.

  4. Welke gedachte ging door je heen, wat zei je tegen jezelf wat maakte dat je in je kracht durfde te staan? Herhaal dit met kracht.

  5. Welk dier staat symbool voor jouw kracht Als dit bijvoorbeeld een tijger is, zie dit als een plaatje voor je.

Besef wat jouw persoonlijke strategie is waardoor jij in je kracht staat en je zelfverzekerd voelt. Deze is voor iedereen anders. Selecteer jouw specifieke elementen en zet jouw eigen nieuwe strategie in, in toekomstige situaties waarin jij wilt opkomen voor jezelf. Dit is jouw krachtmodus, de krachtpatser in jou.